هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

به ازای هر مقاله :

هزینه داوری مقاله = ۱۳۰۰۰۰معادل یکصدوسی هزار تومان

(شامل گواهی تایید داوری + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله تا حداکثر ۲ روز کاری)

به عبارت دیگر ، ارسال مقالات بصورت حضوری تایید می شود تا پژوهشگران گرامی حداکثر نمره پژوهشی را با ارسال مقاله به این کنفرانس دریافت نمایند.

 

توجه : آپشن های اضافی (انتخاب و پرداخت خدمات دو آپشن زیر اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱ – هزینه پست = ۳۰۰۰۰ معادل سی هزار تومان

(شامل پرینت گواهی تایید داوری + پرینت گواهی حضور+ارسال پستی گواهی ها به ادرس فرستنده پس از برگزاری کنفرانس )

۲ – CD مجموعه مقالات کنفرانس : هر عدد ۳۰۰۰۰ تومان

پژوهشگران گرامی می توانند نسبت به دریافت CD محموعه مقالات اقدام کنند.برای دریافت می بایست هزینه پستی جداگانه پرداخت گردد.

 

نکات مهم :

۱ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۲ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید داوری و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر و ارسال می گردد.

۳ – با توجه به سطح کنفرانس و جهت بهره مندی پژوهشگران از حداکثر امتیازات پذیرش مقالات ، کلیه مقالات در صورت پذیرش مقاله بصورت سخنرانی (نوع پذیرش در گواهی پذیرش مقاله بصورت سخنرانی )پذیرش می شوند.همچنین در گواهی زودتر از موعد ارسالی نیز نوع پذیرش مقاله : سخنرانی درج خواهد شد.به عبارت دیگر نوع پذیرش ( حتی در صورت عدم حضور نویسنده/نویسندگان مقاله/مقالات در اختتامیه به هر دلیلی ) به صورت حضوری خواهد بود که طبیعتا دارای نمرات علمی بالاتری نسبت به نوع پذیرش غیرحضوری می باشد.

۴ – در صورت ارسال چند مقاله از یک نویسنده،فقط یک گواهی حضور در کنفرانس صادر می گردد و به همراه گواهی پذیرش یکی از مقاله ها ارسال می گردد.

 

ب ) پرداخت ها:

مبلغ مقاله / آپشن های اضافی را به شماره حساب : ۰۲۲۳۷۷۴۷۹۶۰۰۰شماره کارت این حساب به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۴۱۴۹۴۲۸۶۳ملی ایران به نام هادی ویشکی نژاد ( امور مالی،دبیرعلمی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه مربوطه را انتخاب نمایید.همچنین در فرم ارسال می بایست عکس/اسکرین شات واریز را آپلود نمایید.(تاکید می گردد عکس از رسید پرداختی کافی می باشد و نیاز به اسکن از رسید با دستگاه اسکنر نیست )

تذکر: می توانید مبلغ کل خدمات مدنظر را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۳۰۰۰۰+ هزینه پست ۳۰۰۰۰= ۱۶۰۰۰۰تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس