محورهای پذیرش مقاله کنفرانس

محورهای کنفرانس

(جهت ارسال مقاله پژوهشگران گرامی )

کلیه محورها شامل گرایش ها و زیرشاخه های مرتبط نیز می باشد.(برای مشاهده در اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید )

جهت مشاهده در ابعاد واقعی روی پوستر کلیک نمایید.