شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس طاهره منافی ( دبیر اجرایی و علمی بیش از ۹ همایش رسمی ملی و بین المللی )

دبیر علمی کنفرانس : جناب آقای مهندس هادی ویشکی نژاد ( دبیر اجرایی و علمی بیش از ۷ همایش رسمی ملی )

شورای سیاستگذاری : جناب آقای دکتر قاسم قاسمی ( معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان )

شورای سیاستگذاری : جناب آقای مهندس ابوذر خدایاری ( عضو تیم اجرایی بیش از ۱۰ همایش رسمی ملی و بین المللی )