هزینه های کنفرانس

هزینه های کنفرانس به قرار ذیل می باشد:

مقالات

هر سطر دارای : شماره ثبت نام،هزینه ثبت نام ،مبلغ

الف ) هر مقاله شامل یکی از ۲ گزینه زیر می باشد :

۱پرداخت هزینه پذیرش مقاله اول= ۱۰۰۰۰۰معادل یکصد هزار تومان

(شامل گواهی پذیرش مقاله + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

۲پرداخت هزینه پذیرش مقاله دوم و بیشتر = ۷۰۰۰۰ معادل هفتاد هزار تومان

(شامل گواهی پذیرش مقاله + گواهی حضور+ارسال ایمیلی گواهی ها به ادرس ایمیل فرستنده مقاله پس از برگزاری کنفرانس )

توجه : گواهی های صادره در قطع آ۴ می باشد و فقط کافیست پرینت رنگی گرفته شود.به نکته شماره دو در پایین همین متن مراجعه گردد.

 

ب ) آپشن های اضافی،اختیاری ( اجباری نبوده و جهت رفاه حال پژوهشگران پیشنهاد می گردد)

۱هزینه پست = ۳۰۰۰۰ تومان

(در صورت پرداخت این گزینه ، گواهی های صادره با توجه به نکات ۱ و ۲ (پایین صفحه ) برای پژوهشگران پست می گردد.

۲هر عدد CD مجموعه مقالات + هزینه پست = ۴۰۰۰۰معادل چهل هزار تومان

در صورت انتخاب آپشن شماره ۲ ، جهت پست می بایست هزینه پستی مطابق آپشن شماره ۱ جداگانه واریز گردد.

 

 

نکات مهم :

۱ – با توجه به سطح کنفرانس کلیه مقالات در صورت پذیرش مقاله ، بصورت سخنرانی (نوع پذیرش در گواهی پذیرش مقاله بصورت سخنرانی )پذیرش می شوند.

۲ – تمامی گواهی ها ( چه بصورت ارسال ایمیلی و چه بصورت ارسال پستی ) بصورت تماما اتوماسیونی ( تاریخ،شماره،امضا و …… بصورت رایانه ای )صادر می گردد.

۳ – جهت استفاده از تخفیف برای ارسال مقاله دوم و بیشتر وجود نام یکی از نویسندگان مقاله اول در بخش نویسندگان مقاله دوم کافی می باشد . به عبارت دیگر برای استفاده از تخفیف مقاله دوم، اجباری جهت درج نام نویسنده مسول مقاله اول بصورت نویسنده مسول مقاله دوم وجود ندارد.

۴ – طبق هماهنگی های انجام شده ، گواهی تایید پذیرش مقاله و گواهی حضور برای کلیه نویسندگان بدون هزینه اضافی صادر می شود.در صورتی که به هردلیلی نویسندگان مقاله های تایید داوری شده امکان حضور نداشته باشند گواهی های ایشان صادر و ارسال می گردد.

۵ – در صورت درخواست گواهی مقاله پذیرش زودتر از موعد،فرستنده می بایست درخواست نماید.حداکثر سه روز کاری پس از درخواست،گواهی زودتر از موعد ایمیل می گردد.البته بدیهی است که گواهی حضور پس از برگزاری صادر و ارسال می گردد.

۶ – تعداد نویسندگان مقالات حداکثر تا سه نفر می بایست باشد.به عبارت دیگر با توجه به سطح کنفرانس از ، از پذیرش مقالات دارای بیش از ۳ نفر معذور است.

۱ – پرداخت آنلاین : ( کلیه کارت های عضو شبکه شتاب )

 
 

 

۲ – راه دوم پرداخت :

توجه ویژه:در صورتی که به هر دلیلی نتوانستید مبلغ را از طریق درگاه آنلاین بانکی واریز نمایید ، می توانید مبلغ مقاله و امکانات مدنظر را به شماره حساب :  ۰۳۴۸۰۵۰۱۵۴۰۰۱ شماره کارت این حساب به شماره  ۶۰۳۷۹۹۷۱۴۲۹۸۹۶۷۳بانک ایران به نام طاهره منافی( مدیرمالی کنفرانس )واریز نمایید.سپس در قسمت نحوه پرداخت فرم ارسال هزینه گزینه (کارت به کارت یا اینترنت بانک ) را انتخاب نمایید.

تذکر:در صورت پرداخت از طریق راه دوم پرداخت بخش ج ، می توانید مبلغ کل خدمات را یکجا واریز نمایید،به عنوان مثال پرداخت هزینه داوری مقاله اول ۱۰۰۰۰۰+ هزینه پست ۳۰۰۰۰= ۱۳۰۰۰۰تومان را می تواند یکجا به شماره حساب یا عابر اعلامی بالا واریز نماید.سپس در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

همچنین در صورت پرداخت آنلاین،می بایست به ازای هر خدمت ، هزینه آن جداگانه واریز شود،سپس مانند مثال مندرج در  تذکر بالا ، در فرم ارسال هزینه ها ، بخش پرداختی بابت :(پرداخت هزینه داوری مقاله اول + هزینه پست) درج نماید.

 

 

 

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس