شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر علمی کنفرانس : سرکار خانم مهندس حمیده فرج پور

دبیر اجرایی:سرکار خانم مهندس طاهره منافی