شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس حمیده فرج پور

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مدیرمالی:سرکار خانم مهندس طاهره منافی